De tandem

Soms ga je met een tandem sneller dan de snelste fietspartner met zijn fiets alleen zou kunnen. Tandems zijn zwaarder maar als twee mensen (letterlijk) doortrappen, dan maken ze deze handicap goed.
Met een tandem overwin je ook minder luchtweerstand dan twee fietsers. Dit voordeel moet je echter relativeren, want twee fietsers kunnen ook om beurt uit de wind blijven, of ze kunnen in een groep rijden wat tandemrijders doorgaans niet doen.
Het grote voordeel ligt op een ander vlak. Tandems zijn uiterst geschikt voor een duo met een aanzienlijk krachtsverschil tussen de partners. Een stel kiest voor een tandem omdat de goedgetrainde partner het niet meer leuk vindt om zo traag te rijden, terwijl beiden toch samen willen (blijven) rijden.
Tandem rijden is ook een heel bijzondere ervaring. Behalve dat je op straat opvalt, is het ook heel apart om op deze manier samen te werken. Eén partner moet ermee om kunnen dat hij/zij niet stuurt en niet remt - hoezeer vertrouw je je partner? En samenwerken betekent ook dat de een niet al het werk voor de ander laat. En dat je gelooft dat je partner zich ook inspant zonder dat je dat kunt meten. Maar als het een beetje vlot loopt geeft tandemrijden wel een aangenaam gevoel van lotsverbondenheid.

Tandems in soorten

Gewone tandems kent u. De man zit meestal vooraan en stuurt en schakelt en remt en bepaalt hoe snel de trappers draaien, want voor en achter draaien even snel rond. Dat de man vooraan zit is meestal zo omdat hij zwaarder gebouwd is en hierdoor beter in staat om de tandem door het verkeer en over de weg te loodsen.
Des te meer zal de achterste partner nauwelijks zien wat er gebeurt en zich overgeleverd voelen.
de Hase Pino
De lig-zittandem van Hase (DU) is hier een perfecte oplossing voor. De lichtste partner zit vooraan en de achterste partner heeft de controle. Perfect verdeeld - en een eigentijds model aan toe.
Er zijn ook ligfiets-tandems, die verbazing wekken door de grote snelheden die ermee gehaald worden. En waar ze stoppen veroorzaken ze geheid een volkstoeloop.
De Duitse Aiolos vouw-tandemTwee Kettwiesels (Hase) vormen een tandem
Er bestaan wel meer vouw-tandems maar Aiolos (DU) heeft er een die nog gezien mag worden ook.
Het effect van tandem-rijden krijg je ook door twee fietsen met eigen aandrijving aan elkaar vast te maken. En het is opnieuw Hase (DU) en Sinner (Sinner Comfort (NL) die hier leuk op inspeelt door een driewieler te maken waar je het voorwiel van wegneemt en hem vasthaakt aan de driewieler ervoor. Op die manier maak je een tandem of, als je meer driewielers verbindt, een treintje.

Bijgewerkt door Freddy Deprez op 13 september 2008